collectief project

Samen duurzame energie opwekken

Een collectief project is een goede manier om inwoners te betrekken bij de energietransitie. Een coöperatie beheert een zonne-energie installatie, of een windmolen. Lokale bewoners kunnen lid worden van de coöperatie om te participeren in het opwekken van duurzame energie.

Met de postcoderoos regeling of de SDE+ regling kan subsidie verkregen worden over de opgewekte duurzame energie.

DUZANOVA helpt met het opzetten van een coöperatie, onderzoek naar de haalbaarheid, verzorgen van de subsidieaanvraag en het realiseren van het collectieve project.

Wilt u als gemeente of groep burgers een collectief project initiëren, neem dan contact op met DUZANOVA.

ZonKracht Capelle, opgericht door onder andere initiatiefnemer Johan Monster is een voorbeeld van een collectieve coöperatie.