financiering

Financiering hoeft geen belemmering te zijn

U kunt de aanschaf van een duurzame energie installatie natuurlijk volledig zelf financieren. Een deel van de financiering kan echter ook via externe investeerders om zo het financiële risico te delen. Vooral in combinatie met SDE+ subsidie, waarbij in de toekomst opbrengsten worden gegenereerd, is projectfinanciering erg waardevol.

Zowel voor kleine als grote projecten kan de financiering geregeld worden via externe investeerders, veelal door een combinatie van crowdfunding, fondsfinanciering en bankfinanciering.

DUZANOVA kan helpen met het opstellen van uw businesscase, waarbij financiering een wezenlijk onderdeel is.
Wilt u weten hoe? Neem dan contact op.