subsidies

Laat DUZANOVA uw energie subsidie aanvraag verzorgen

Subsidie voor zonne-energie kan verkregen worden over de hoeveelheid opgewekte duurzame energie of over de investering in een duurzame installatie.

Subsidie over de opgewekte duurzame energie
SDE+ regeling
Met de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie – SDE+ kan via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO subsidie verkregen worden over de opgewekte duurzame energie. U moet daarvoor wel een grootverbruiker elektriciteitsaansluiting hebben, ofwel meer dan 3×80 ampère.
Zowel voor zonnepanelen, voor zonnecollectoren installaties of andere duurzame energieproductie installaties kunt u SDE+ subsidie aanvragen of aan laten vragen.

Postcoderoos regeling
De Postcoderoos regeling, ook wel ‘regeling verlaagd tarief’ genoemd, is bedoeld om de lokale opwekking van duurzame energie te stimuleren. Met deze regeling kunnen bewoners via een Coöperatie of Vereniging van Eigenaren collectief investeren in zonnepanelen. Door de opgewekte zonnestroom te verkopen aan een energieleverancier en door gebruik te maken van een belastingkorting op de energienota (de regeling verlaagd tarief energiebelasting) wordt de investering terugverdiend.

Subsidie over de investering in een duurzame installatie
Hieronder vallen onder andere de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) voor sportverenigingen en sportstichtingen en de Energie-investeringsaftrek (EIA) voor bedrijven die een kleinverbruikers aansluiting hebben.

DUZANOVA kan helpen met de subsidie aanvraag.
Wilt u weten welke subsidie voor u van toepassing is? Neem dan contact op.