ZONNEPANELEN voor Ondernemersdaken

Maak gebruik van de zon op de bedrijfsdaken in uw gemeente

Als gemeente wilt u bijdragen aan de energietransitie in Nederland. U richt zich hiervoor op ondernemersdaken van een bedrijventerrein, want die zijn vaak zeer geschikt voor zonnepanelen. Echter blijven die vaak onbenut door de relatief hoge investering met lange terugverdientijd en het gedoe voor de ondernemer.
Door het bundelen van ondernemersdaken tot één project en door het uit handen nemen van het geregel en de financiering wordt een zonnepanelen installatie aantrekkelijk gemaakt voor de ondernemers.

Zonnepanelen voor Ondernemersdaken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het bundelen van nieuw te realiseren zonnepanelen installaties van verschillende ondernemersdaken in één project hetgeen schaalvoordelen oplevert
  • Het aanvragen van SDE+ subsidie voor dit project
  • De exploitatie van de zonnepanelen installaties vanuit een speciaal voor dit doel op te richten bv: de “Zonnedaken bv”, zodat beheer en onderhoud eenvoudig te regelen zijn en risico’s gespreid zijn
  • Ondernemers kunnen met beperkte financiering meedoen, met een hoger rendement op hun investering
  • Projectfinanciering via crowdfunding door inwoners van de gemeente, aangevuld met fondsfinanciering en bankfinanciering

Ondernemers uit uw gemeente krijgen de kans om eenvoudig en voor een beperkte investering een zonnepanelen installatie te verkrijgen. De exploitatie wordt vanuit een apart in te richten “Zonnedaken bv” gedaan die als enige doel heeft om de zonnepanelen in eigendom te hebben en te exploiteren. Zodoende zijn beheer en onderhoud eenvoudig te regelen en zijn risico’s gespreid. Bovendien heeft deze nieuwe entiteit het voordeel voor de ondernemer dat de financiering buiten de eigen balans om is. Na 16 jaar gaat het eigendom van de installatie over naar de ondernemer.

Inwoners uit uw gemeente krijgen de kans om te participeren via crowdfunding op het platform van ZonnepanelenDelen. Dit draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en het draagvlak voor de energietransitie. Naast crowdfunding wordt ook fondsfinanciering en bankfinanciering ingezet zodat er zekerheid ontstaat dat het project volledig gefinancierd wordt.

Met deze aanpak zullen meer ondernemers hun bedrijfsdak benutten voor een zonnepanelen installatie hetgeen bijdraagt aan de doelstelling van de gemeente om duurzame energie op te wekken. En bovendien wordt door het betrekken van de burgers draagvlak gecreëerd voor de energietransitie.

Zonnepanelen voor Ondernemersdaken is een initiatief van